Kuzey K?br?s Trk Cumhuriyetinin (KKTC) en gzel ?ehirlerinden biri olan Girne ?ehrinde konumlanan K?br?s Kyrenia Tp Bebek Merkezi, tp bebek, kad?n hastal?klar? ve do?um alanlar?nda uzmanla?m?? ekibi, en son teknoloji kullan?larak donanm?? hastanesi, laboratuvar?, ameliyathanesi ve tp bebek uzman? Dr. Verda Tunbilek uzmanl???nda hasta memnuniyeti, sa?l??? ve mutlulu?unu en n planda tutan bir merkezdir. Merkezimiz; ba?ar? oranlar?, tedavi etti?i iftlerin say?s?, gizlilik ve gvenilirlik politikalar? bak?m?ndan rnek bir kurum olarak referans gsterilmektedir.

K?br?s?n en byk tp bebek merkezi olan Kyrenia Tp Bebek Merkezi, 4 katl? olup 1000 metrekare kapal? alana sahip olmakla beraber 2 tam donan?ml? ameliyathanesi ile de K?br?sta tek olma zelli?ine sahiptir.

Merkezimizde normal tp bebek (IVF) tedavisinin yan? s?ra yumurta donasyonu, sperm donasyonu ve embriyo donasyonu gibi nakil tedavilerinin yan? s?ra PGT metodunun kullanarak gebelikten nce bebe?inin cinsiyetini belirlemek isteyen hastalar?m?za tp bebek tedavilerinde cinsiyet seme hakk? sunmaktay?z. Merkezimizde testisten sperm arama metotlar? (TESA, TESE metotlar?) gibi servisler uzman rolo?umuz taraf?ndan byk bir hassasiyetle yap?lmaktad?r. Bunlar?n yan?nda bir ok hizmetlerimiz bulunmaktad?r.

Merkezimize ba?l? zel aralar?m?z vas?tas? ile, hastalar?n ula??m ihtiyalar?n? kar??lanmaktad?r(havaalan?ndan merkezimiz ve otele). Hastalar?m?za ev rahatl??? sa?lamak iin anla?mal? otellerimizde konaklama seeneklerimizi sunuyoruz.

Kyrenia Tp Bebek

K?br?s Yumurta Donasyonu - Logo
K?br?s Yumurta Donasyonu - Twitter Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Facebook Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Google+ Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Linkedin Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - ?leti?im Icon