1.ift ilk nce doktorlar?m?zdan birisi taraf?ndan de?erlendirilir ve nceki t?bbi kay?tlar? incelenir.

2.Bayan e?e Rubella (K?zam?k?k) ba????kl?k testi, kan grubu, HIV antikoru, Hepatit B ve C yzey antijeni, sifilis iin RPR testleri yap?l?r. Sitomegalovirus (CMV), Gonore, Klamidya, Ureaplasma ve Mycoplasma Hominis iin rahim a?z? kltrleri al?n?r.

3.Rahim bo?lu?unun normal oldu?undan emin olmak iin son iki y?l ierisinde yap?lmam??sa histerosalpingografi veya histeroskopi yap?l?r.

4.Erkek e? iin kan grubu, HIV antikoru, Hepatit B ve C yzey antijenlerine bak?l?r.

5.Son 6 ay iinde yap?lmam??sa semen analizi yap?l?r.

Yumurta Alacak iftlere Uygulanacak Testler

K?br?s Yumurta Donasyonu - Logo
K?br?s Yumurta Donasyonu - Twitter Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Facebook Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Google+ Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Linkedin Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - ?leti?im Icon