1. Uygun ba???? seiminin yap?labilmesi iin iftlerden d?? grn? zellikleri (ten rengi, gz rengi, kan grubu, boy ve kilo).

2. FSH, LH, E2, Prolaktin hormon de?erleri.

3. Hepatit B, Hepatit C, HIV, VDRL, rubella, toxoplazma IgG, gibi bula??c? hastal?klar iin kan testleri.

4. Bayanlarada HSG(rahim filmi) rahim kontol (ultroson yard?m? ile).

5. Erkekte spermiyogram (sperm analizi sonucu).

Yumurta Don. ?in Anne ve Babadan Al?nan Bilgiler

K?br?s Yumurta Donasyonu - Logo
K?br?s Yumurta Donasyonu - Twitter Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Facebook Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Google+ Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Linkedin Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - ?leti?im Icon